INVESTOR RELATIONS

Invitation to the General Assembly
Invitation to the General Assembly

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Sicil Numarası: 577325 - 524907

Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2011 tarihinde saat 15:00'te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere ÖMER AVNİ MAH. MECLİSİ MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO:1 FINDIKLI-BEYOĞLU/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce Şirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz. Toplantımıza medya ve menfaat sahipleri davetlidir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini, Meclisi Mebusan Caddesi No.81 Fındıklı-İstanbul adresinde bulunan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'den, Şirket merkezimizden veya www.tskbgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No. 8 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantımızda açık oylama yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nın  (www.mkk.gov.tr) 2007/28 numaralı Genel Mektup eki    “MKS iş ve Bilişim Uygulama ilke ve Kuralları kitapçığının” http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/isbilisim.pdf adresinde yer alan Genel Kurul Blokaj işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini genel kurul blokaj listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini blokaj listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Bilanço, Kar/Zarar cetvelleri ve karın dağıltılması ile ilgili teklif toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde ve  www.tskbgyo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden tetkike sunulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Yönetim Kurulu