INVESTOR RELATIONS

Annual Reports
Corporate Governance
Agenda of the General Assembly
Agenda of the General Assembly

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 31/05/2010 tarihinde saat 15:00'te Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemidir.

 • Açılış, Başkanlık Divanının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
 • Şirketin 2009 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
 • 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
 • Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmaması konusunda karar alınması,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
 • Denetçilerin 2009 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi konusunda karar alınması,
 • Dönem içinde yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,
 • Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
 • Yeni Denetçilerin seçimi,
 • Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretler konusunda karar alınması,
 • Yönetim Kurulunca 31.12.2012 tarihine kadar görev yapmak üzere belirlenen bağımsız dış denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurulun onayına sunulması,
 • Şirketin yıl içinde yaptığı bağışlarla ilgili olarak, ilgili SPK tebliği uyarınca ortaklara bilgi verilmesi,
 • Şirketin Kar Dağıtım ve Bilgilendirme Politikaları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
 • Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
 • Dilekler ve öneriler.