INVESTOR RELATIONS

Agenda of the General Assembly
Agenda of the General Assembly

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Toplantı Tutanaklarının imzası için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

2- Şirketin 2013 yılı hesap ve muamelelerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- Şirketin 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibrası,

5- 2013 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

7- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek tahsisatın tespiti,

8- Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun seçilmesi,

9- Şirket’in yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

10- Şirket’in yenilenen Kar Dağıtım Politikası’nın Genel Kurul’un onayına sunulması,

11- Şirket’in yenilenen Bilgilendirme Politikası’nın bilgiye sunulması,

12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,

13- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri‘nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

14- Dilek ve temenniler.