INVESTOR RELATIONS

Agenda of the General Assembly
Agenda of the General Assembly

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30/03/2011 tarihinde saat 15:00'te Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemidir.

 • Açılış, Başkanlık Divanının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
 • Şirketin 2010 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
 • 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
 • Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmaması konusunda karar alınması,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin 2010 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
 • Denetçilerin 2010 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
 • Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
 • Yeni Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
 • Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretler konusunda karar alınması,
 • Şirketin yıl içinde yaptığı bağışlarla ilgili olarak, ilgili SPK tebliği uyarınca ortaklara bilgi verilmesi,
 • Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
 • Dilekler ve öneriler.