INVESTOR RELATIONS

Proxy Voting Form
Proxy Voting Form

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30 Mart 2011 günü, 15:00'te ÖMER AVNİ MAH. MECLİSİ MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO:1 FINDIKLI-BEYOĞLU/İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..................................................'i vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)  Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
     Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)
     Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal değeri
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

 

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

 

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.